Get Adobe Flash player

Ventilatsioon ja jahutus

Küttesüsteem, valgustus, külm- ning soe tarbevesi, nende omamine on tänapäeval nii iseenesestmõistetav, et nende vajaduses ei kahtle enam keegi. Aga kui kõne all on ventilatsioon ja õhu töötlemine on arvamused kahjuks erinevad. Võib-olla on asi selles, et kuna õhku ei ole näha, siis inimesed eeldavad, et kvaliteetne värske õhk on ruumis olemas, kuid tegelikult ei pruugi see nii olla.

Õhk on äärmiselt oluline komponent inimese tervise kohapealt - see mõjutab nii enesetunnet kui ka produktiivsust. Mainida tuleb ka seda, et õhutöötlemissüsteem avaldab märkimisväärset mõju hoone energiakulule ja järelikult kogu hoone ülalpidamiskuludele. Sellest tulenevalt ongi tegelikult raske aru saada, miks sellele - võib olla isegi hoone kõige tähtsamale osale - on pööratud nii vähe tähelepanu!

Mis on ventilatsioonisüsteem? See on suur kogum seadmeid, mille koostööna saavutatakse mugav ja tervislik sisekliima. Nende seadmete hulka kuuluvad nii ventilatsiooniseadmed, eraldi seisvad ventilaatorid ja kalorifeerid, jahutuspalgid aga samuti kõik reguleerklapid ja õhujagamisseadmed. On selge, et süsteem saab hästi toimida ainult siis, kui tema komponentide koostöö on omavahel koordineeritud. Seadmete omavahelise koostöö eest vastutab juhtimisautomaatika.

Üheks tähtsaks komponendiks ventilatsioonisüsteemis on ventilatsiooniseade. Tänu mitmekülgsetele automaatikafunktsioonidele pakuvad tänapäevased ventilatsiooni-seadmed tõhusaid lahendusi, et vältida energia mõttetut kulutamist. Selleks tuleb seadme valimise etapis tutvuda tema funktsionaalsuse ja reguleerimisvõimalustega. Kui võimalik tuleks eelistada täisautomaatset seadet, sest sellise seadme puhul on teada mida tema juhtimisautomaatika võimaldab ja mida mitte.

Näiteks võib tuua funktsiooni mis võimaldab õhuhulga vähendamist vastavalt välistemperatuurile. Kui nn. nõukogude ajal kasutati ühe energia kokkuhoiuna võimalust lülitada ventilatsiooniseadme ventilaatorid tööle poolele kiirusele kui temperatuur langes alla -10°C, siis tänapäeval võimaldavad sagedusmuunduritega varustatud ventilaatorid õhuhulka vähendada sujuvalt alates etteantud temperatuurist kuni lubatud väiksema õhuhulgani

Ventilatsioon on õhuvahetusprotsess siseruumide ja väliskeskkonna vahel. Hästi toimiv ventilatsioon tagab meeldiva, puhta ja värske õhu ruumis, hoides sissepuhketemperatuuri  aastaringselt 20-22ºC vahel. Ventilatsioon puhastab õhu liigsest tolmust ning hoiab õhuhulgad reguleeritavad iga ruumi jaoks eraldi. Ventilatsiooni puudumisel saastub õhk üsna kiiresti: sissehingamisel tarvitatakse ära õhus olev hapnik ning välja hingatakse süsihappegaas, mis  üle ülemäära tõusmisel muudab inimese laisaks ja väsinuks. Lisaks on vaja korralikult ventileerida niisked ruumid, et liigne niiskus ei rikuks ära ruume ega kahjustaks tervist. Ventilatsiooni abiga viiakse välja ka halb lõhn ja liigne tolm.  Nõuetekohase ventilatsiooni puudumisel tekivad majakonstruktsioonidesse hallitusseened ja muud organismid, mis võivad muuta maja elamiskõlbmatuks.

Comodus OÜ tegeleb ehitiste tehnosüsteemide ja sisekliima projekteerimise ja paigaldusega. Sinna alla kuuluvad ventilatsioonisüsteemide projektlahendused, ventilatsioonitööd, automaatika süsteemide ehitus ja paigaldus, ning juba paigaldatud süsteemide hooldus.

Parimate koostöösoovidega,
Heigo Õismaa,
Projektijuht
Tel: +372 53 54 2892